Żak Młodszy (2012):

1. Football Academy Biłgoraj 07.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

2. Football Academy Zamość 14.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

3. STS Gryf Gmina Zamość 21.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

4. STS Gryf II Zamość 28.09.2019 r. (sobota) godz. 9:00

5. AMSPN Hetman Zamość 05.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

6. BKS Biłgoraj 12.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

7. DKS Gaudium Zamość 19.10.2019 r. (sobota) godz. 9:00

Organizator Turnieju ma obowiązek przesłać wyniki, które bedą zamieszczone później w systemie Extranet. Gramy systemem każdy z każdym. Proszę również o wpisanie, który zespół bez usprawiedliwienia nie stawił sie na Turniej.

W załączeniu:

Regulamin Orlików i Żaków

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skrócony Regulamin Rozgrywek Żaków - obowiązuje Unifikacja PZPN z wyjątkami podanymi poniżej:

DO ZAWODÓW NIEZBĘDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOŻE SPRAWDZIĆ LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadać na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjecie + pieczątka z datą ważności legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

- GRAMY W SKŁADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, drużyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 3x1,55m (dopuszcza sie bramki 3x2 m, 5x2 m), - muszą być właściwie przymocowane do podłoża (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 zł

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bedzie skutkować wycofaniem z rozgrywek i dodatkową karą finansową w wysokości 200 zł

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bedą na nagrody rzeczowe dla drużyn zajmujących czołowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.

Poprawiony (środa, 18 września 2019 08:00)