ORLIK MŁODSZY GR. II

ROCZNIK 2008

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA JESIEŃ 2017

Lp.

Nazwa drużyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

APN Biłgorajczyki Krzysztof Surma 699-166-658

2

DKS Gaudium I Zamość Marcin Kobylas
509-770-480

3

DKS Gaudium II Zamość Marcin Kobylas
509-770-480

4

AMSPN Hetman Zamość    
5 OSiR Biłgoraj
Robert Skakuj
500-609-444

6

MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Paweł Sawic  606-211-946

Organizator Turnieju ma obowiązek przesłać wyniki, które będą zamieszczone później w systemie Extranet. Gramy systemem każdy z każdym. Proszę również o wpisanie, który zespół nie stawił się na Turniej.

Termin 1. i miejsce: 16.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – OSiR Biłgoraj

Termin 2. i miejsce: 24.09.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – MSPN Roztocze Szczebrzeszyn

Termin 3. i miejsce: 01.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – DKS Gaudium I Zamość

Termin 4. i miejsce: 07.10.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – APN Biłgorajczyki

Termin 5. i miejsce: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – AMSPN Hetman Zamość

Termin 6. i miejsce: 22.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – DKS Gaudium II Zamość

 WYNIKI I TABELE (Proszę nie sugerować się wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie można zapisać w systemie)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,23538.html

Skrócony Regulamin Rozgrywek Orlików Starszych i Młodszych-obowiązuje Unifikacja PZPN z wyjątkami podanymi poniżej:

Wszyscy zawodnicy muszą być zgłoszeni do systemu Extranet (zgłaszamy sami nowych zawodników-nie ma potrzeby drukować formularzy, a potem składamy wniosek do uprawnienia i załączamy Deklarację Gry Amator)

Instrukcja dodawania nowego zawodnika w systemie Extranet:

http://lzpn.pl/wp-content/uploads/2016/03/dodawanie_zawodnika_kluby_pzpn_pl.pdf

 

 DO ZAWODÓW NIEZBĘDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez ZOZPN, tylko dla okazania organizatorowi - BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiadać na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjęcie + pieczątka z datą ważności legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKŁADACH: 1+6 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, drużyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- BOISKO – minimum 50 x 35/26 m maksimum 60 x 40 m pole karne 15x9 m lub boisko z programu ,,Moje Boisko-ORLIK 2012",
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza się bramki 3x2 m), - muszą być właściwie przymocowane do podłoża (zakotwiczone).

Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 zł

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach będzie skutkować wycofaniem z rozgrywek i dodatkową karą finansową w wysokości 200 zł

-wycofanie drużyny będzie również skutkować dla zespołów seniorów (klubów), które spełniają tymi zespołami wymóg licencyjny, będzie o tym fakcie powiadomiona Komisja do Spraw Licencji Klubowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone będą na nagrody rzeczowe dla drużyn zajmujących czołowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.